U bevindt zich hier: Home » Wedstrijdzaken » Invallen


Tornax nieuwsfeed!Tornax nieuwsfeed! |

Invallersbepalingen

Hieronder staan de officiele invallersbepalingen van de NeVoBo — regio Oost.

Artikel 3.2.2.11

Een speler mag tweemaal in één kalendermaand uitkomen een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort, met een maximum van tien invalbeurten per seizoen. Een speler die meer dan twee keer in éen kalendermaand of meer dan tien keer per seizoen in een hoger team uitkomt gaat automatisch tot het team behoren waarin de speler het laatste is ingevallen.

Artikel 3.2.2.11.1

In het laagste team van een vereniging, mits spelend in de 2e klasse of lager van de reguliere seniorencompetitie, mag een speler meedoen, die in het bezit is van een NeVoBo-identiteitskaart voor recreanten, voorzien van een pasfoto.

Artikel 3.2.2.11.2

Een speler als in artikel 3.2.2.11.1 bedoeld mag maximaal eenmaal per seizoenhelft in het laagste seniorenteam, dat in de 2e klasse of lager van de reguliere seniorencompetitie speelt, uitkomen. Als seizoenhelft geldt in dit verband de helft van het aantal door dat team in het seizoen te spelen wedstrijden.

Artikel 3.2.2.11.3

Indien een team uitkomend in de laagste seniorenklasse ten gevolge van een blessure tijdens de wedstrijd nog maar over vijf spelers beschikt, is dat team gerechtigd de wedstrijd uit te spelen. In de opstelling heeft dat team dan drie vóór- en twee achterspelers en wel een links- en een rechtsachterspeler.

R 3.2.2.11.a.1

Bij het vaststellen van het aantal wedstrijden dat een speler is ingevallen in een hoger team worden de wedstrijden voor de regiobeker(s) ook niet meegeteld.

Artikel 3.2.2.12

In afwijking van het gestelde in artikel 3.2.2.11 mogen speelgerechtigde leden die op 30 september niet ouder zijn dan 17 jaar onbeperkt uitkomen in ieder hoger team.

Jeugdreglement JR 5.1

Voor teams uitkomende in de jeugdcompetitie in de leeftijdsgroepen A-, B- en C-jeugd gelden de volgende aanvullende bepalingen:

· Jongens mogen invallen:
- in jongensteams van een oudere leeftijdsgroep;
- in hogere jongensteams van dezelfde leeftijdsgroep.

· Meisjes mogen invallen:
- in jongensteams van dezelfde of een hogere leeftijdsgroep;
- in meisjesteams van een oudere leeftijdsgroep;
- in hogere meisjesteams van dezelfde leeftijdsgroep.