U bevindt zich hier: Home » Nieuws


Tornax nieuwsfeed!Tornax nieuwsfeed! |

Nieuws

11 mei 2010

Leidraad voor trainers en begeleiders


In juni 2009 is het vernieuwde 'Reglement Ongewenst Gedrag' goedgekeurd in de bondsraad.

Daarop volgend is ook de 'Gedragscode voor begeleiders in het volleybal' aangepast. Dit is het document uit de bijlage: Leidraad gedrag trainers en begeleiders.

In het 'Reglement Ongewenst Gedrag' staan de gedragsregels opgenomen waaraan begeleiders (waaronder trainers) in de sport en bij de Nevobo in het bijzonder, zich moeten houden in hun omgang met sporters. Overtreding van deze gedragsregels is strafbaar.

De 'Leidraad gedrag trainers en begeleiders' geeft aanbevelingen waarmee overtreding van deze regels kan worden voorkomen. De grenzen van handelen worden met voorbeelden beschreven met als doel een handvat voor begeleiders te geven. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

Aan alle trainers en begeleiders binnen de Nevobo wordt deze leidraad ter hand gesteld. Bij inschrijving voor een opleiding van de VolleybalACADEMIE ontvangt de deelnemer deze leidraad. Tijdens de opleiding wordt er minimaal bij de startbijeenkomst aandacht aan besteed. Op het inschrijfformulier conformeert iedere deelnemer zich aan het Reglement Ongewenst Gedrag. Dit is vooral bedoeld als bewustwording aangezien ieder lid van de Nevobo en ieder persoon die namens de Nevobo of één van haar verenigingen werkzaamheden verricht of een functie uitoefent zich hier al aan conformeert.

In het 'Reglement Ongewenst Gedrag' staan de gedragsregels opgenomen waaraan begeleiders (waaronder trainers) in de sport en bij de Nevobo in het bijzonder, zich moeten houden in hun omgang met sporters. Overtreding van deze gedragsregels is strafbaar.

De 'Leidraad gedrag trainers en begeleiders' geeft aanbevelingen waarmee overtreding van deze regels kan worden voorkomen. De grenzen van handelen worden met voorbeelden beschreven met als doel een handvat voor begeleiders te geven. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.