U bevindt zich hier: Home » Nieuws


Tornax nieuwsfeed!Tornax nieuwsfeed! |

Nieuws

2 oktober 2010

Vertrouwenspersoon Rvv Tornax


WANNEER VIND JIJ HET NIET MEER LEUK?

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren.

Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder is of bijvoorbeeld een leider/trainer is.

In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert  en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn.

Zo’n iemand noemen ze een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Door het bestuur van Rvv Tornax is besloten om te komen tot de invulling van de functie “Vertrouwenspersoon Rvv Tornax”. Het bestuur heeft besloten om Edwin Dieperink voor te dragen als vertrouwenspersoon van Rvv Tornax. Edwin heeft hierop positief gereageerd.

Edwin Dieperink is te bereiken onder mobiel nummer 06 - 27 07 28 59 of via e-mail: vertrouwenspersoonrvvtornax@gmail.com

Het bestuur heeft de “Regeling Vertrouwenspersoon Rvv Tornax” vastgesteld. Hierin staan precies de taken en verplichtingen van de vertrouwenspersoon vermeld.

Klik hier om de regeling vertrouwenspersoon Rvv Tornax te downloaden.

Klik hier om de leidraad gedragsregels voor trainers en begeleiders te downloaden.