U bevindt zich hier: Home » Nieuws


Tornax nieuwsfeed!Tornax nieuwsfeed! |

Nieuws

29 januari 2012

Uitslag ledenenquête 2011: jullie zijn tevreden over Tornax


In april vorig jaar hebben wij bij de aanmeldformulieren een enquête toegevoegd om jullie tevredenheid over vele zaken bij Tornax te polsen. We hebben met 78 ingeleverde enquêtes een respons van 46% bereikt. Dit is heel hoog en wij (het bestuur) willen jullie allen dan ook bedanken dat jullie de moeite hebben genomen om ons van feedback te voorzien.

Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 en maar 1 score van een 6 mogen we concluderen dat jullie over het algemeen tevreden zijn over Tornax. De mini’s (geholpen bij het invullen door hun ouders) zijn het meest tevreden over Tornax, zij gaven een gemiddeld rapportcijfer van een 8,1. De deelresultaten hebben wij het afgelopen najaar in het bestuur besproken. De uitkomsten en speerpunten hebben we aansluitend verwerkt in ons meerjarenbeleidsplan 2012 — 2015. In de ledenvergadering in maart zullen wij deze kort toelichten.

De volgende aandachtspunten hebben wij vanuit de enquêtes meegenomen:

  • Kwaliteit van het trainerscorps en daarmee de trainingen op een hoger niveau krijgen,
  • Aandacht schenken aan een aantal trainingsgroepen,
  • Kwaliteit van tenues op een hoger niveau krijgen,
  • Activiteiten voor jeugdleden onder de loep nemen.

Een hele belangrijke uitkomst vonden wij ook dat 65% van onze leden geen vrijwilligerswerk voor de vereniging doet, maar dat 90% van de leden bereid is minimaal 2 dagdelen te helpen als we dit verplichten. Twee jaar geleden hebben wij afgesproken dat we het vrijwilligerswerk nog niet gaan verplichten. En na deze uitkomst hoeft dat dus ook niet. Wij als bestuur zijn blij met jullie bereidheid. Wij gaan jullie vragen!

Groeten,

Bestuur Tornax
Ineke Nijen Es