U bevindt zich hier: Home » Nieuws


Tornax nieuwsfeed!Tornax nieuwsfeed! |

Nieuws

20 juli 2017

PERSBERICHT: Ruurlose binnensport groeit uit zijn jasje


Ruurlose binnensport groeit uit zijn ‘jasje’!
Binnensportclubs en onderwijs Ruurlo verenigen zich voor een vitaal Ruurlo

De binnensportverenigingen en het onderwijs in Ruurlo hebben behoefte aan meer ruimte in de binnensportaccommodaties en aan accommodaties die voldoen aan de veranderende eisen die de verschillende bonden stellen. Nu er geen groot onderhoud meer aan het gymnastieklokaal wordt gedaan maken zij zich grote zorgen over de beschikbare ruimte voor de komende jaren.
Zij gaan voor vitale Ruurloërs. En daarvoor willen zij samen met het gemeentebestuur komen tot een visie die voor de toekomst één of meer binnensportaccommodaties in het dorp Ruurlo garandeert.  

Gemeentelijke visie
Op grond van de bevolkingsontwikkeling (krimp en vergrijzing) en daardoor een mogelijke daling van de leerlingenaantallen in het onderwijs, stelt de Gemeente Berkelland dat het aantal binnensportvoorzieningen in Ruurlo mogelijk kan worden teruggebracht. Primair wordt hierbij gedacht aan het gymlokaal aan de Schoolstraat.

Gezamenlijke actie binnensport clubs en onderwijs
De binnensportclubs en het onderwijs maken zich zorgen over deze visie en hebben dat kenbaar gemaakt aan het College van Burgemeester en Wethouders tijdens de “College on Tour” afgelopen dinsdag 4 juli.
Zij hebben als gezamenlijke gebruikers van de binnensportaccommodaties in Ruurlo het college aangeboden met een toekomstvisie te komen op de binnensport. Daarvoor is een projectgroep gevormd.

“Een leven lang met plezier en verantwoord sporten”
De Ruurlose scholen willen graag voldoen aan het advies van het ministerie van VWS van twee keer per week 45 minuten gymnastiekonderwijs. De Ruurlose Gymnastiek Vereniging (RGV) huurt zaalruimte o.a. in Deventer, Rijssen, om haar wedstrijdsporters te trainen. Net als volleybalvereniging Tornax en Dynamic Tennis hebben zij behoefte aan meer zaalruimte. Ook voldoet de sporthal voor een aantal activiteiten niet meer aan de veranderende eisen van de sportbonden.
Daarnaast zien verenigingen andere sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zoals een toename van de buitenschoolse opvang bij sportverenigingen en het gegeven dat inwoners van Ruurlo langer blijven sporten. Bij alle verenigingen is de groep senioren sporters groeiende. Beide accommodaties zijn cruciaal voor het voortbestaan van een gezond binnensport klimaat en vitale Ruurloërs.

Reactie College
Wethouder Han Boer van sportzaken liet na afloop weten dat men een constructief gesprek had en dat men op korte termijn om tafel gaat om de problematiek te bespreken. “We laten alle mogelijkheden open. We willen de groter wordende betekenis van sportbeoefening voor de leefbaarheid in Ruurlo blijven invullen zonder daarop te bezuinigen.”

Info werkgroep binnensportaccommodaties
Binnensport: Ineke Nijen Es, Ineke.nijen.es@hetnet.nl, mob. 06-12994368