U bevindt zich hier: Home » Nieuws


Tornax nieuwsfeed!Tornax nieuwsfeed! |

Nieuws

16 maart 2018

Haalbaarheidsonderzoek naar toekomstbestendige binnensportaccommodaties in Ruurlo


Tijdens de ‘College on Tour’ in juli vorig jaar in Ruurlo heeft de werkgroep
binnensportaccommodaties een presentatie gehouden over de binnensport
problematiek in Ruurlo. Daarna heeft een kerngroep, met afvaardiging van de
werkgroep en de gemeente de problematieken en de toekomstige behoefte en
wensen verder in beeld gebracht. Het resultaat van deze verkenning ligt nu voor in de
vorm van een aantal mogelijke scenario’s. De gemeente stelt 25.000 euro
beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten daarvan zijn medio
juni 2018 bekend.

Wethouder Han Boer: “Na de succesvolle afronding van de privatisering van de buitensport liggen alle complexen er tip top bij. Als slotstuk hebben we ons aangesloten bij het Waarborgfonds sport waardoor verenigingen geld kunnen lenen onder garantstelling van de gemeente voor toekomstige investeringen. Nu gaan we aan de slag met de Berkellandse binnensportaccommodaties.”

Haalbaarheidsonderzoek nodig
Het doel van de verkenning en het vervolgproces is te komen tot het toekomst bestendig
maken van de binnensportaccommodaties in Ruurlo in kwaliteit, kwantiteit,
beheersbaarheid en duurzaamheid.

Kwaliteit en kwantiteit
Beide sportaccommodaties – sporthal en gymzaal - voldoen kwantitatief en kwalitatief niet meer aan de huidige sporttechnische eisen. De huidige maatvoering werkt beperkend voor de functionaliteit en bruikbaarheid van beide accommodaties.
Ook is er sprake van een mismatch tussen vraag naar en aanbod van zaalruimte.

Duurzaamheid
Zowel de sporthal als de gymzaalzijn ‘op leeftijd’ en het onderzoek richt zich er ook op of een investering in de bestaande accommodaties wel rendabel is in relatie tot de
gemeentelijke doelstellingen om op het terrein van duurzaamheid. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn.