U bevindt zich hier: Home » Nieuws


Tornax nieuwsfeed!Tornax nieuwsfeed! |

Nieuws

30 maart 2018

Algemene ledenvergadering 3 april 2018


Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 april 2018 om 20.00 uur in café-restaurant: "De Tapperij”. 

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van ALV 4 april 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen (haalbaarheidsonderzoek binnensportaccommodatie)
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Jaarverslag Financieel
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Begroting 2018 (inclusief vaststellen contributie)
 10. Bestuursverkiezing:
 • Herkiesbaar als voorzitter: Ineke Nijen Es
 • Aftredend en niet herkiesbaar als algemeen lid/jeugdzaken: Corry Giesen                            
  Het bestuur stelt voor deze functie beschikbaar: vacant                
(Tegen) kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij de voorzitter aanmelden.
 1. Jaarverslag en jaarplan Jeugdzaken
 2. Jaarverslag en jaarplan T.C.
 3. Jaarverslag en jaarplan PR en activiteiten
 4. Rondvraag
 5. Sluiting
N.B.:
 1. Alle jeugdleden vanaf 16 jaar, gewone leden en ereleden hebben stemrecht.
 2. Het financieel verslag, begroting, de notulen, diverse jaarverslagen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. De jaarverslagen zijn tevens een aantal dagen van tevoren beschikbaar op www.tornax.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur